StarCraft 2


قوانین مسابقات StarCraft 2:

تخطی از قوانین به منزله حذف از مسابقات و معرفی به کمیته‌ی انظباطی می باشد.

قوانین  عمومی

 • بازی های به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
 • بازی ها به صورت Bo3 و دو حذفی صورت می پذیرد.
 • فینال نیز به صورت Bo5 برگزار خواهد شد.
 • بازیکنان موظف به حضور 1 ساعت جلوتر از زمان شروع بازی ها هستند.
 • شرکت کنندگان موظف به بازی با اکانت ثبت شده در سایت می باشند. تغییر اکانت به هیچ وجه ممکن نیست.
 • استفاده از هرگونه کد تقلب یا Glitch و یا ترینر غیر قانونی است.
 • تمام بازی ها با حضور داوران شروع خواهد شد.

گیم پلی

 • Expansion مسابقات Legacy of the Void می باشد.
 • سرور بازی ها EU می باشد.
 • مپ های منتخب برای رقابت طبق آخرین مپ های تعیین شده توسط Blizzard در آخرین فصل از بازی StarCraft 2 می باشد.
 • بازی در حالت 1v1 و به صورت Melee و با سرعت Faster می باشد.
 • شرکت کنندگان Status خود را باید بر روی Busy قرار دهند.
 • Notification باید در طول بازی خاموش باشد.
 • بازی باید روی حالت Full Screen اجرا شود.
 • گرافیک Ultra مجاز نیست.
 • Ban کردن مپ ها با نظر داور صورت می پذیرد.
 • در خصوص Pause کردن بازی، قبل از Pause باید به داور و حریف اطلاع داده شود و Pause با دستور داور انجام شود.
 • Race شرکت کنندگان 1 روز قبل از مسابقات به داور ها باید اطلاع داده شود و قابل تغییر نیست. در طول تمام بازی ها Race شرکت کننده ثابت است.
 • شرکت کنندگان به محض ورود به lobby موظف به برداشتن Race خود می باشند.