Hearthstone Tournaments

HS


قوانین مسابقات Hearthstone:

تخطی از قوانین به منزله حذف از مسابقات و معرفی به کمیته‌ی انظباطی می باشد.

قوانین  عمومی

 • بازیکنان ساکن تهران و استان های همجوار (مازندران، گیلان، سمنان، البرز، قم، قزوین، مرکزی) باید در روز مسابقه در محل برگزاری حضور پیدا کنند.
 • بازیکنان استان های دیگر می بایست 1 ساعت قبل از زمان شروع مسابقات آنلاین و در TeamSpeak که اعلام خواهد شد پاسخگو داوران باشند.
 • بازیکنان تهرانی و استان های همجوار موظف به حضور 1 ساعت جلوتر از زمان شروع بازی ها هستند.
 • بازیکنان موظفند یک روز قبل از برگزاری Deck list و Class های خود را ارسال کنند.
 • شرکت کنندگان در روز برگزاری باید کارت شناسایی همراه داشته باشند. در صورتی که کارت شناسایی به همراه نداشته باشند حق شرکت در مسابقات را ندارند. بازیکنان آنلاین نیز تصویر کارت ملی خود را برای داوران ارسال خواهند کرد.
 • شرکت کنندگان موظف به بازی با اکانت ثبت شده در سایت می باشند. تغییر اکانت به هیچ وجه ممکن نیست.
 • بازی های به صورت Bo5 و در فرمت Conquest و در سرور EU برگزار خواهد شد.
 • بازی فینال به صورت Bo7 خواهد بود.
 • بازی ها به صورت دو حذفی برگزار می شود و هر فرد می توانند 1 باخت داشته باشد.
 • هر بازیکن موظف است که چهار Class و از هر Class یک Deck معرفی کند. Deck ها ساخته شده باید در حالت Mammut باشند و بازی ها در حالت Wild نخواهد بود.
 • بازیکنانی که از شهرستان به صورت Online در مسابقات شرکت خواهند کرد، می بایست حتما یک روز قبل از برگزاری Deck های خود را به داورانی که از سوی مجموعه اعلام می شوند، ارسال نمایند و در روز برگزاری همراه با داوران یاد شده بازی خود را شروع کنند. داور به صورت Spectator بازی افراد را مشاهده خواهد کرد. ارتباط با داوران از طریق TeamSpeak و یا Discored  انجام می پذیرد.

قوانین گیم پلی

 • بازیکنان قبل از شروع هر بازی Class ها را به حریف خودشان معرفی کرده و یکی از Class های حریف را که تمایل به Ban کردن آن دارند را به داور بازی اعلام می کنند.
 • بازیکنان بازی اول را با Class که تمایل دارند شروع می کنند و در ادامه نفر برنده باید کلاس خودش را تعویض کند و Class برنده خود را دیگر نمی تواند در این بازی انتخاب کند، نفر بازنده می تواند Class خودش را به دو Class دیگری که معرفی کرده است تغییر دهد و یا اینکه با Class که بازی را واگذار کرده، دست بعد را شروع کند.
 • بازیکنی برنده است که با هر سه Class خود پیروز گردد.
 • برنده فینال کسی است که با هر 4 Class خود پیروز شود.
 • Deck های معرفی شده به هیچ عنوان در طول مسابقه تغییر نخواهد کرد.
 • Class های معرفی شده در طول مسابقات ثابت خواهد ماند و شرکت کننده قادر به معرفی Class جدید نخواهد بود.
 • بازیکنی که از بازی Disconnect شود و در زمان مشخص شده به بازی باز نگردد بازنده به حساب خواهد آمد، مگر اینکه داور تشخیص Remake شدن بازی را دهد.