دانیال شبیری

نویسنده و مترجم سایت

امیر حسین نادری

معاون مجموعه

فرزاد تمیمی

مدیر بخش Hearthstone

برهان جاریانی

مدیریت مجموعه

عرفان فتحی

elend@iran-ga.com

علی عالی داعی

مدیریت شبکه های اجتماعی

مهراد حسن خانی

برنامه نویس