Dota2 Friendly

هدف از برگزاری بازی های دوستانه در رشته های مختلف ایجاد شرایط تمرین در چهار چوبی استاندارد برای تیم ها در مقابل یک دیگر است.
تمامی مسابقات دوستانه دارای آنالیزر است و آنالیز بازی ها در دسترس 2 تیم قرار خواهد گرفت.
همه ی بازی ها دارای داور است. هزینه ی برگزاری هر بازی دوستانه تیمی 5000تومان است و این هزینه صرف آنالیزر و داوری می شود.

راهنمای درخواست مسابقه دوستانه
ابتدا عضو سایت شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.
کاپیتان تیم درخواست خود را از طریق ارتباط با ما ثبت کند و زمان پیشنهادی خود برای برگزاری را اعلام کند.
پس از ثبت درخواست زمان برگزاری به شما اعلام خواهد شد.
بعد از تایید، مبلغ 10000تومان باید از طریق لینک پرداخت داخل حساب کاربری سایت تصویه شود.

تذکر: کنسل کردن درخواست امکان پذیر نیست پس در ثبت آن اطمینان حاصل فرمایید. همچنین در صورت لغو مسابقه پس از پرداخت هزینه مسابقه، به هر دلیلی از سوی دوتیم قابل قبول نیست و هیچ هزینه ای باز گردانده نمی شود. تیمی که به هر دلیلی مسابقه را لغو کند و یا درخواست را رد کند به آن یک اخطار داده می شود و در صورت تکرار اجازه برگزاری مسابقات دوستانه داده نخواهد شد. پرداخت نکردن هزینه بعد از تایید درخواست به منزله لغو درخواست است.

قوانین انضباطی مسابقات نیز برای همه مسابقات دوستانه ثابت است. در مسابقات دوستانه با گفتن GG و انواع اصطلاحات خاتمه دادن به بازی امکان پذیر نیست. تیم ها باید 15 دقیقه قبل از برگزاری حاضر باشند. همچنین فقط 30 دقیقه بعد از زمان اعلام شده برای شروع مسابقه تاخیر قابل قبول و بعد از آن مسابقه لغو شده و هزینه ی برگزاری سوخت می شود.